تحلیل ها

وبلاگ تکنیکال

وبلاگ تکنیکال

23:59 /24 February

مدت زمان:

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
GBPUSD

60

%

40

0 2

2

0 1

1

0 3

3

2 2

4

3 0

3

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
EURUSD

65

%

35

0 0

0

0 2

2

0 2

2

5 3

8

0 1

1

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
USDCHF

38

%

62

0 2

2

0 3

3

5 2

7

0 1

1

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
AUDUSD

75

%

25

0 0

0

0 1

1

0 2

2

4 2

6

1 3

4

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
NZDUSD

71

%

29

0 0

0

0 0

0

1 3

4

4 3

7

0 2

2

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
USDJPY

67

%

33

0 1

1

0 1

1

1 2

3

1 3

4

3 1

4

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
USDCAD

52

%

48

0 1

1

0 2

2

3 3

6

2 1

3

0 1

1

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
GBPJPY

69

%

31

0 1

1

0 2

2

0 2

2

0 2

2

5 1

6

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
EURJPY

58

%

42

0 2

2

0 3

3

0 2

2

1 0

1

4 1

5

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
EURGBP

58

%

42

0 0

0

2 1

3

3 2

5

0 3

3

0 2

2

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
XAGUSD

37

%

63

0 3

3

3 1

4

2 2

4

0 1

1

0 1

1

  • نشانگرها
  • میانگین های حرکتی
  • جفت ارزها