تحلیل ها

وبلاگ تکنیکال

وبلاگ تکنیکال

23:55 /23 June

مدت زمان:

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
GBPUSD

56

%

44

0 0

0

2 2

4

1 3

4

2 1

3

0 2

2

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
EURUSD

56

%

44

0 0

0

3 1

4

2 2

4

0 3

3

0 2

2

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
USDCHF

50

%

50

0 1

1

0 1

1

5 3

8

0 3

3

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
AUDUSD

63

%

37

0 0

0

0 1

1

5 2

7

0 2

2

0 3

3

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
NZDUSD

54

%

46

0 0

0

2 2

4

2 2

4

1 3

4

0 1

1

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
USDJPY

37

%

63

0 2

2

0 4

4

5 1

6

0 1

1

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
USDCAD

40

%

60

0 2

2

0 2

2

5 3

8

0 1

1

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
GBPJPY

35

%

65

1 2

3

2 2

4

2 2

4

0 2

2

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
EURJPY

42

%

58

1 1

2

2 2

4

2 2

4

0 2

2

0 1

1

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
EURGBP

48

%

52

0 0

0

0 3

3

5 3

8

0 2

2

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
XAGUSD

48

%

52

0 1

1

0 4

4

5 0

5

0 1

1

0 2

2

  • نشانگرها
  • میانگین های حرکتی
  • جفت ارزها