تحلیل ها

وبلاگ تکنیکال

وبلاگ تکنیکال

23:55 /21 October

مدت زمان:

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
GBPUSD

44

%

56

0 2

2

2 1

3

1 3

4

2 2

4

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
EURUSD

54

%

46

0 1

1

1 2

3

1 3

4

1 2

3

2 0

2

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
USDCHF

46

%

54

0 0

0

1 4

5

2 3

5

2 1

3

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
AUDUSD

46

%

54

0 0

0

0 4

4

5 2

7

0 2

2

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
NZDUSD

52

%

48

0 1

1

0 2

2

2 3

5

3 2

5

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
USDJPY

44

%

56

0 2

2

0 2

2

5 2

7

0 1

1

0 1

1

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
USDCAD

29

%

71

4 1

5

1 2

3

0 3

3

0 2

2

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
GBPJPY

38

%

62

0 3

3

2 2

4

1 2

3

2 0

2

0 1

1

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
EURJPY

40

%

60

0 4

4

1 2

3

1 1

2

1 1

2

2 0

2

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
EURGBP

63

%

37

0 0

0

0 1

1

2 3

5

2 4

6

1 0

1

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
XAGUSD

46

%

54

0 2

2

0 2

2

5 1

6

0 2

2

0 1

1

  • نشانگرها
  • میانگین های حرکتی
  • جفت ارزها