تحلیل ها

وبلاگ تکنیکال

وبلاگ تکنیکال

03:58 /08 December

مدت زمان:

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
GBPUSD

38

%

62

0 1

1

2 3

5

3 3

6

0 1

1

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
EURUSD

21

%

79

3 2

5

2 3

5

0 3

3

0 0

0

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
USDCHF

67

%

33

0 0

0

0 2

2

0 2

2

4 3

7

1 1

2

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
AUDUSD

38

%

62

1 0

1

3 3

6

1 3

4

0 2

2

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
NZDUSD

23

%

77

5 1

6

0 3

3

0 3

3

0 1

1

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
USDJPY

73

%

27

0 0

0

0 1

1

0 3

3

3 2

5

2 2

4

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
USDCAD

73

%

27

0 0

0

0 1

1

0 3

3

2 3

5

3 1

4

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
GBPJPY

56

%

44

0 2

2

0 2

2

2 2

4

0 1

1

3 1

4

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
EURJPY

46

%

54

1 1

2

0 2

2

4 2

6

0 2

2

0 1

1

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
EURGBP

37

%

63

2 1

3

1 2

3

2 3

5

0 2

2

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
XAGUSD

40

%

60

1 1

2

3 2

5

1 2

3

0 2

2

0 1

1

  • نشانگرها
  • میانگین های حرکتی
  • جفت ارزها