تحلیل ها

وبلاگ تکنیکال

وبلاگ تکنیکال

23:56 /28 April

مدت زمان:

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
GBPUSD

58

%

42

0 0

0

0 1

1

5 3

8

0 3

3

0 1

1

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
EURUSD

38

%

62

0 2

2

1 2

3

4 3

7

0 1

1

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
USDCHF

38

%

62

0 0

0

4 4

8

1 2

3

0 2

2

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
AUDUSD

52

%

48

0 0

0

2 1

3

3 3

6

0 4

4

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
NZDUSD

65

%

35

0 0

0

0 0

0

5 2

7

0 4

4

0 2

2

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
USDJPY

27

%

73

1 3

4

4 2

6

0 2

2

0 0

0

0 1

1

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
USDCAD

37

%

63

1 1

2

1 3

4

3 3

6

0 1

1

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
GBPJPY

33

%

67

3 2

5

2 1

3

0 2

2

0 2

2

0 1

1

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
EURJPY

23

%

77

2 4

6

3 1

4

0 2

2

0 0

0

0 1

1

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
EURGBP

46

%

54

0 3

3

0 1

1

2 3

5

2 1

3

1 0

1

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
XAGUSD

67

%

33

0 0

0

0 1

1

1 3

4

3 3

6

1 1

2

  • نشانگرها
  • میانگین های حرکتی
  • جفت ارزها