تحلیل ها

وبلاگ تکنیکال

وبلاگ تکنیکال

03:48 /27 March

مدت زمان:

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
GBPUSD

25

%

75

1 1

2

4 5

9

0 2

2

0 0

0

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
EURUSD

25

%

75

4 1

5

1 3

4

0 3

3

0 1

1

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
USDCHF

75

%

25

0 0

0

0 1

1

0 2

2

2 4

6

3 1

4

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
AUDUSD

63

%

37

0 0

0

0 1

1

3 3

6

2 2

4

0 2

2

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
NZDUSD

27

%

73

1 2

3

4 3

7

0 2

2

0 1

1

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
USDJPY

60

%

40

0 1

1

0 1

1

4 2

6

1 1

2

0 3

3

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
USDCAD

63

%

37

0 0

0

0 2

2

0 3

3

4 3

7

1 0

1

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
GBPJPY

83

%

17

0 1

1

0 0

0

0 2

2

0 1

1

5 4

9

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
EURJPY

83

%

17

0 1

1

0 0

0

0 2

2

0 1

1

5 4

9

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
EURGBP

40

%

60

0 0

0

4 3

7

1 3

4

0 2

2

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
XAGUSD

38

%

62

0 2

2

5 2

7

0 1

1

0 1

1

0 2

2

  • نشانگرها
  • میانگین های حرکتی
  • جفت ارزها