توافقنامه ها

لطفا مدارک زیر را قبل از امضای توافق با ما مطالعه فرمایید. تمامی مدارک حاوی اطلاعات مهم و قانونی می باشد. این اطلاعات روابط شما با TenkoFX را شفاف سازی و تا حد ممکن آسان می کند.

توافقنامه مشتری

این توافقنامه برای تنظیم روابط بین TenkoFX و مشتریان در نظر گرفته شده است وبیان کننده مجموعه ای از خدمات اصلی است که TenkoFX ارائه می کند. افتتاح حساب با TenkoFX بدان معنی است که شما با شرایط و ضوابط توافقنامه مشتری موافق می باشید.

دانلود نسخه بروز شده در تاریخ 2015/01/28

افشای ریسک

سند افشای ریسک توصیفی از ریسک های وابسته به معاملات با استفاده از اهرم مالی است. اهرم مالی زیاد و نوسانات زیاد بازار به معنی احتمال بالای زیان است. بنابراین شما باید بدانید که فعالیت های معاملاتی شما در معرض ریسک قرار دارد و تمام تصمیمات شما باید بطور عمیق و متعادل گرفته شود. افتتاح حساب با TenkoFX به معنی آن است که شما ریسک های مربوط به معاملات با اهرم مالی را خوانده، درک کرده و قبول کرده اید.

دانلود نسخه بروز شده در تاریخ 2013/10/19

شرایط و ضوابط عمومی

این شرایط و ضوابط مجموعه ای از قوانین و تعاریف حاکم بر چگونگی اجرای سفارش، انواع سفارشات، جنبه های ابزارهای قیمت گذاری و دیگر مسائل فنی می باشد. با افتتاح حساب با TenkoFX، شما موافقت خود را با این قوانین معاملاتی اعلام می نمائید.

دانلود نسخه بروز شده در تاریخ 2015/01/28

مقررات حساب PAMM

این سند روابط بین سرمایه گذاران و مدیران را تنظیم می کند. شیوه های پرداخت سود به سرمایه گذاران و پرداخت کمیسیون به مدیران در این سند ذکر شده است.قابلیت های پلتفرم PAMM، بازه زمانی انتشار داده ها و مطالبی از این قبیل نیز در این سند بیان می شود.

دانلود نسخه بروز شده در تاریخ 2015/01/28

توافقنامه نماینده

این سند روابط بین TenkoFX و شرکا/نمایندگان شرکت را تنظیم می کند. شرکت ما سود بالایی را در ازای تلاش و تعهد شرکا تضمین می کند. در این قوانین روش پرداخت به شرکا، تداوم مشارکت، شرایط جذب مشتری، و غیره درج شده است.

دانلود نسخه بروز شده در تاریخ 2015/01/28