توافقنامه ها

لطفا مدارک زیر را قبل از امضای توافق با ما مطالعه فرمایید. تمامی مدارک حاوی اطلاعات مهم و قانونی می باشد. این اطلاعات روابط شما با TenkoFX را شفاف سازی و تا حد ممکن آسان می کند.

توافقنامه مشتری

این توافقنامه برای تنظیم روابط بین TenkoFX و مشتریان در نظر گرفته شده است وبیان کننده مجموعه ای از خدمات اصلی است که TenkoFX ارائه می کند. افتتاح حساب با TenkoFX بدان معنی است که شما با شرایط و ضوابط توافقنامه مشتری موافق می باشید.

دانلود ده در تاریخ 28.01.2015

افشای ریسک

سند افشای ریسک توصیفی از ریسک های وابسته به معاملات با استفاده از اهرم مالی است. اهرم مالی زیاد و نوسانات زیاد بازار به معنی احتمال بالای زیان است. بنابراین شما باید بدانید که فعالیت های معاملاتی شما در معرض ریسک قرار دارد و تمام تصمیمات شما باید بطور عمیق و متعادل گرفته شود. افتتاح حساب با TenkoFX به معنی آن است که شما ریسک های مربوط به معاملات با اهرم مالی را خوانده، درک کرده و قبول کرده اید.

دانلود ده در تاریخ 19.10.2013

شرایط و ضوابط عمومی

این شرایط و ضوابط مجموعه ای از قوانین و تعاریف حاکم بر چگونگی اجرای سفارش، انواع سفارشات، جنبه های ابزارهای قیمت گذاری و دیگر مسائل فنی می باشد. با افتتاح حساب با TenkoFX، شما موافقت خود را با این قوانین معاملاتی اعلام می نمائید.

دانلود ده در تاریخ 28.01.2015

مقررات حساب PAMM

این سند روابط بین سرمایه گذاران و مدیران را تنظیم می کند. شیوه های پرداخت سود به سرمایه گذاران و پرداخت کمیسیون به مدیران در این سند ذکر شده است.قابلیت های پلتفرم PAMM، بازه زمانی انتشار داده ها و مطالبی از این قبیل نیز در این سند بیان می شود.

دانلود ده در تاریخ 28.01.2015

توافقنامه نماینده

این سند روابط بین TenkoFX و شرکا/نمایندگان شرکت را تنظیم می کند. شرکت ما سود بالایی را در ازای تلاش و تعهد شرکا تضمین می کند. در این قوانین روش پرداخت به شرکا، تداوم مشارکت، شرایط جذب مشتری، و غیره درج شده است.

دانلود ده در تاریخ 28.01.2015