HOW THE PAMM-ACCOUNT WORKS

حساب PAMM چیست؟

حساب PAMM کوتاه شده عبارت PERCENTAGE ALLOCATION MANAGEMENT MODULE به معنی درصد تخصیص ماژول مدیریت، ابزار ابتکاری و پیچیده ای است که به معامله گران اجازه می دهد به طور همزمان تعداد نامحدودی از حساب های سرمایه گذاری را از طریق یک حساب معامله مدیریت کنند.

خدمات PAMM به سرمایه گذاران اجازه پیدا کردن یک معامله گر موفق و امکان سرمایه گذاری بطور آسان را می دهد. این در حالی است که مدیران مشغول باز کردن پوزیشن های بزرگتر و افزایش منافع شخصی خود هستند.

مزایای خدمات PAMM چیست؟

  • سود بدست آمده در هر حساب PAMM به طور خودکار در میان سرمایه گذاران بر اساس مقدار سهم خود در سرمایه گذاری توزیع می شود.
  • TENKOFX یک پلتفرم امن برای حذف تمام ریسک های غیر معاملاتی فراهم می کند و اطمینان حاصل می کند که بودجه شما تنها برای امور سرمایه گذاری استفاده خواهد شد. مدیران و سرمایه گذاران تمامی ریسک معاملات را سهم خود از بودجه تحت مدیریت فرض می کنند.
  • تمام نتایج حسابهای PAMM با شفافیت کامل منتشر می شود، بنابراین شما به راحتی می توانید در مورد عملکرد و آمار معاملات این حساب ها تجزیه و تحلیل نمایید و راجع به سرمایه گذاری در آنها تصمیم گیری کنید.
  • برای سرمایه گذاری در حساب PAMM لازم به داشتن مهارتهای معامله در بازار فارکس و CFD نیست. به سادگی یک معامله گر موفق با مشخصات مناسب سرمایه گذاری خود انتخاب کنید و به آنها اجازه دهید سود را به حساب شما بیاورند.
  • سرمایه گذاری شما دارای نقدشوندگی بسیار بالایی می باشد. شما در هر زمانی می توانید بدون هیچ هزینه ای در حساب PAMM سرمایه گذاری و یا سرمایه خود را برداشت کنید.
  • محرمانه ماندن اطلاعات شما کاملا تضمین شده است. مدیران حساب PAMM به اطلاعات مربوط به سرمایه گذار دسترسی ندارند و تمام داده ها به غیر از میزان سرمایه گذاری محرمانه باقی خواهد ماند.
  • به عنوان یک مدیر با سابقه عملکرد خوب می توانید با جذب سرمایه گذاران مقدار منابع مالی تحت مدیریت خود را افزایش داده و سود بیشتری کسب نمایید.

شرح حساب PAMM درعمل

مدیر حساب PAMM را ایجاد و مبلغ ۱۰۰۰ دلار در آن واریز می کند. سپس٬ یک پیشنهاد سرمایه گذاری به صورت 20/300 ایجاد می کند٬ که در آن:

300 $ حداقل مقدار سرمایه گذاری می باشد. (شرایط مدیر سرمایه گذاری)

20 % هزینه عملکرد مدیر می باشد که از سود هر سرمایه گذار به مدیر پرداخت خواهد شد.

فرض می کنیم یک سرمایه گذار مبلغ ۱۰۰۰ دلار سرمایه گذاری می کند. 
در این صورت٬ تراز حساب در اولین دوره معاملات برابر است با

2000 $

آغاز اولین دوره معاملاتی

در آغاز اولین دوره معاملاتی، مدیر ۲۰۰۰ دلار به عنوان موجودی در حساب دارد. سود و زیان حساب در میان مدیر و سرمایه گذار بر اساس سرمایه گذاری اولیه توزیع خواهد شد، یعنی ۱۰۰۰ دلار (۵۰/۵۰ در صد)

مجموع موجودی: 2000$

نتا یج اولین دوره معاملاتی

عملکرد موفق مدیر سرمایه اولیه را 50% افزایش داد، که برابر می شود با 1000 دلار. سود ایجاد شده میان مدیر و سرمایه گذار بر اساس سهم مشارکت مربوطه خود در کل سرمایه گذاری توزیع می شود، پس ازدر نظر گرفتن حق الزحمه برای مدیر:

سود: 1000$

سرمایه گذار ۵۰٪ در سرمایه گذاری اولیه خود بدست می آورد، که برابر است با ۵۰۰ دلار. او ۲۰ درصد از این مبلغ را به عنوان هزینه عملکرد به مدیر پرداخت می کند.

مدیر و سرمایه گذار تمام سود بدست آمده خود را برداشت می کنند، بطوری که در آغاز دوره معاملاتی دوم موجودی حساب PAMM دوباره به ۲۰۰۰ دلار باز می گردد، و سهم آنها همان ۵۰/۵۰ باقی می ماند.

آغاز دوره دوم معاملاتی

در آغاز دوره دوم معاملات، تراز حساب ۲۰۰۰ دلار است. مدیر و سرمایه گذار هر یک با داشتن ۱۰۰۰ دلار این دوره را آغاز می نمایند.

تراز کل: 2000$

نتا یج دومین دوره معاملاتی

معاملات ناموفق در طول دومین دوره معاملات باعث از دست دادن ۲۰٪ از سرمایه، که منجر به ۴۰۰ دلار کاهش تراز حساب می شود. تراز حساب در حال حاضر به ۱۶۰۰ دلار می رسد. مبلغ ۴۰۰ دلار زیان در میان شرکت کنندگان نسبت به سهم خود در حساب PAMM تقسیم می شود، در این صورت زیان سرمایه گذار ۲۰۰ دلار و زیان مدیر ۲۰۰ دلار می باشد.

تراز: 400 $

در صورت وجود معاملات ناموفق٬ هیچ هزینه عملکردی به مدیر پرداخت نمی شود.

آغاز دوره سوم معاملاتی

در دوره معاملاتی سوم، یک سرمایه گذار دیگر به حساب PAMM می پیوندد و مقدار ۲۴۰۰ دلار سرمایه گذاری می کند و مجموع موجودی حساب PAMM را به ۴۰۰۰ دلار افزایش می دهد. در این صورت٬ در سهم شرکت کنندگان تغییر بوجود می آید. سهم مدیر و سرمایه گذار اول هنوز برابر است، یعنی هر یک ۲۰٪، در حالی که سومین سرمایه گذار با سرمایه گذاری ۲۴۰۰ دلار٬ ۶۰٪ سهم خواهد داشت:

تراز کل:4000$

نتا یج سومین دوره معاملاتی

معاملات موفق تراز حساب PAMM را ۵۰٪ افزایش می دهد. مقدار سود به دست آمده ۲۰۰۰ می باشد. این مقدار در میان شرکت کنندگان نسبت به سهم خود در حساب PAMM توزیع می شود:

سود: 2000$

۲۰ در صد به عنوان هزینه عملکرد توسط هر سرمایه گذار به مدیر پرداخت خواهد شد. بدلیل اینکه، سرمایه گذار اول در دوره معاملات قبلی دچار زیان شد، هزینه عملکرد قابل پرداخت توسط این سرمایه گذار از سود خود در سومین دوره معاملات تنها ۴۰ دلار خواهد بود، این مبلغ ۲۰ درصد از سود خالص در طول دو دوره تجاری می باشد (۲۰۰ دلار).
در نتیجه، مدیر ۶۸۰ دلار، سرمایه گذار اول ۳۶۰ دلار و سرمایه گذار دوم ۹۶۰ دلار دریافت می کنند.

نتیجه کلی سه دوره معاملاتی

پس از سه دوره معاملاتی و پرداخت هزینه عملکرد مدیر، هر سرمایه گذارسود خالصی را دریافت می کنند. مدیر با توجه به سرمایه گذاری اولیه خود و هزینه های عملکرد پرداخت شده توسط سرمایه گذاران سود خود را دریافت می کند.
سرمایه گذار اول: سرمایه گذاری اولیه ۱۰۰۰ دلار، سود بدست آمده ۷۰۰ دلار، منهای هزینه عملکرد مدیر۱۴۰ دلار، مجموع سود خالص بدست آمده ۵۶۰ دلار.
سرمایه گذار دوم: سرمایه گذاری اولیه ۲۴۰۰ دلار، سود به دست آمده ۱۲۰۰ دلار، منهای هزینه عملکرد مدیر۲۴۰ دلار، مجموع سود خالص به دست آمده ۹۶۰ دلار.
مدیر: سرمایه گذاری اولیه ۱۰۰۰ دلار، سود به دست آمده ۷۰۰ دلار، به علاوه هزینه عملکرد دریافت شده ۳۸۰ دلار، مجموع سود خالص به دست آمده ۱۰۸۰ دلار.

سرمایه گذار اول:

سرمایه گذاری: 1000$

700$
سود کل

هزینه عملکرد پرداخت شده به مدیر
140$

سود خالص کل

+560$

سرمایه گذار دوم

سرمایه گذاری: 2,400$

1200$
سود کل

هزینه عملکرد پرداخت شده به مدیر
240$

سود خالص کل

+960$

مدیر:

سرمایه گذاری: 1,000$

700$
سود کل

هزینه عملکرد دریافت شده از سرمایه گذاران
380$

سود خالص کل

+1080$

سلب مسئولیت: شرکت TENKOFX مدیریت حساب های PAMM را به عهده ندارد و در آن ها سرمایه گذاری نمی کند. نقش این شرکت حصول اطمینان از انطباق مطلق شرایط درخواست منتشر شده توسط مدیر معامله گر می باشد. مسئولیت هر سرمایه گذار ارزیابی خطرات سرمایه گذاری در حساب های PAMM بر اساس اطلاعات منتشر شده در وب سایت می باشد.