معاملات

انواع حساب

TRADING ACCOUNTS

نوع حساب

STP

ECN/PAMM

Крипто

نوع اجرای سفارش اجرای بازار، امکان تغییر قیمت تا زمان اجرا، بدون تجدید قیمت اجرای بازار، امکان تغییر قیمت تا زمان اجرا، بدون تجدید قیمت Market execution, slippage possible, no requotes

ارز حساب
USD, EUR, RUB USD, EUR, RUB, JPY, MBTC, LTC, ETH USD, EUR, GBP, RUB, JPY, MBTC, LTC, ETH, DASH

حداقل سپرده اولیه
10 USD 100 USD USD, EUR, GBP, RUB, JPY, MBTC, LTC, ETH, DASH

اسپرد
Variable Variable Variable
کمیسیون No commission, Mark-up pricing 4 units of base currency for 1 Lot (100 000$) for accounts with Net Deposit up to USD 50 000

Trading commissions can review up to 1 units of base currency in case of high trading volumes. See details
1% half-turn
جفت ارزهای موجود Currencies, Gold & Silver Currencies, Gold & Silver 24 pairs with BTC, LTC, ETH, DSH, EMC, NMC and PPC

اهرم مالی
حداکثر ۱:۵۰۰
1:1 - 1:500 for accounts up to $25,000,
1:1 - 1:200 for accounts from $25,000 up to $100,000,
1:1 - 1:100 for accounts from $100,000 up to $1,000,000,
negotiable over $1,000,000.
Up to 1:200
1:1 - 1:200 for accounts up to $100,000,
1:1 - 1:100 for accounts from $100,000 up to $1,000,000,
negotiable over $1,000,000.
1:3
مارجین کال 50% 100% 30%
Stop Out 30% 50% 15%

حداقل مارجین
از ۲ دلار از ۵ دلار

دسترسی به عمق بازار
موجود نمی باشد. در سمت فراهم کننده نقدینگی On the side of liquidity provider

حساب بدون بهره شبانه
Available Available No
Scalping Allowed.
(No restrictions on SL or TP limit price distance.
SL/TP could be set even within the spread.)
Allowed.
(No restrictions on SL or TP limit price distance.
SL/TP could be set even within the spread.)
Allowed
Algo-trading Yes Yes Yes
News trading Yes Yes Yes
معاملات با پوزیشن برعکس (Hedging) موجود Available, 50% margin release,
Warning: If Free Margin is negative MT4 automatically rejects new orders, even if it is a hedging transaction. Hence, position locks are strongly discouraged!
Yes
حداقل واحد معاملات 0/01 0.01 0.01 lots
حداکثر لات ۱۰۰ ۲۰۰ 1000
پلتفرم معاملاتی

MetaTrader 4

MetaTrader 4

MetaTrader 4