PENGAWALAN

TENKOFX MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN IT PADA ASAS LESEN PERKHIDMATAN KEWANGAN SURUHANJAYA ANTARABANGSA BELIZE

PENDAFTARAN PENYEDIAAN PERKHIDMATAN BERLESEN: IFSC/60/349/TS/15

Kebenaran syarikat untuk menyediakan perkhidmatan kewangan dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Antarabangsa Belize. Kebenaran ini diterbitkan dan ditempatkan di laman web rasmi pengawal. Lesen dikeluarkan untuk tempoh satu tahun, dan diperbaharui setiap tahun.
Lesen syarikat boleh disahkan melalui laman web IFSC di www.ifsc.gov.bz, dalam daftar entiti berlesen yang diberi kuasa untuk menawarkan perkhidmatan dalam perdagangan instrumen derivatif berasaskan kewangan dan komoditi dan sekuriti lain (Senarai F di bawah tab Pemberi Perkhidmatan Berlesen).

PROSES PENYELESAIAN ADUAN

Di TenkoFX kami memandang serius tentang perkhidmatan untuk pelanggan, dan kami merawat setiap aduan sebagai peluang untuk menilai proses perniagaan kami, mengenal pasti kawasan lemah dan meningkatkan perkhidmatan kami.
Ia adalah kepentingan kami berdua untuk membiasakan diri dengan proses penyelesaian aduan dalaman kami.

download Version as of 28.01.2015