วิเคราะห์ด้านเทคนิค

23:57 /24 สิงหาคม

ช่วงเวลา:

Moving averages อินดิเคเตอร์ ทั้งหมด
GBPUSD

46

%

54

0 1

1

0 2

2

5 3

8

0 2

2

0 0

0

Moving averages อินดิเคเตอร์ ทั้งหมด
EURUSD

42

%

58

3 0

3

1 2

3

1 3

4

0 1

1

0 2

2

Moving averages อินดิเคเตอร์ ทั้งหมด
USDCHF

44

%

56

0 2

2

0 2

2

3 3

6

2 1

3

0 0

0

Moving averages อินดิเคเตอร์ ทั้งหมด
AUDUSD

54

%

46

1 0

1

3 0

3

1 3

4

0 3

3

0 2

2

Moving averages อินดิเคเตอร์ ทั้งหมด
NZDUSD

40

%

60

2 0

2

2 2

4

1 3

4

0 3

3

0 0

0

Moving averages อินดิเคเตอร์ ทั้งหมด
USDJPY

37

%

63

1 3

4

1 2

3

3 1

4

0 0

0

0 2

2

Moving averages อินดิเคเตอร์ ทั้งหมด
USDCAD

67

%

33

0 0

0

0 2

2

0 2

2

4 3

7

1 1

2

Moving averages อินดิเคเตอร์ ทั้งหมด
GBPJPY

35

%

65

1 4

5

1 1

2

3 1

4

0 0

0

0 2

2

Moving averages อินดิเคเตอร์ ทั้งหมด
EURJPY

21

%

79

3 4

7

2 1

3

0 2

2

0 0

0

0 1

1

Moving averages อินดิเคเตอร์ ทั้งหมด
EURGBP

48

%

52

2 0

2

2 1

3

1 2

3

0 4

4

0 1

1

Moving averages อินดิเคเตอร์ ทั้งหมด
XAGUSD

40

%

60

0 2

2

0 3

3

5 2

7

0 0

0

0 1

1

  • อินดิเคเตอร์
  • moving averages
  • คู่เงิน